Germany KABEL1 ITV UK ATV Turkey Ex-yu RTK

Germany KABEL1 ITV UK ATV Turkey Ex-yu RTK

Germany KABEL1 ITV UK ATV Turkey Ex-yu RTK #EXTINF:-1,UK::3E
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7600.ts
#EXTINF:-1,UK::4 Seven
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7756.ts
#EXTINF:-1,UK::4Music
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7599.ts
#EXTINF:-1,UK::5Star
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7755.ts
#EXTINF:-1,UK::5USA
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7748.ts
#EXTINF:-1,UK::Akaal Channel
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7551.ts
#EXTINF:-1,UK::ALIBI
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7754.ts
#EXTINF:-1,UK::AMC from BT
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7550.ts
#EXTINF:-1,UK::Animal Planet
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7749.ts
#EXTINF:-1,UK::At The Races
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7744.ts
#EXTINF:-1,UK::ATN India
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7549.ts
#EXTINF:-1,UK::Baby TV
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7630.ts
#EXTINF:-1,UK::BBC 1
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7753.ts
#EXTINF:-1,UK::BBC 1 HD
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7548.ts
#EXTINF:-1,UK::BBC 2
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7746.ts
#EXTINF:-1,UK::BBC 3
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7752.ts
#EXTINF:-1,UK::BBC 4
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7747.ts
#EXTINF:-1,UK::BBC News
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7750.ts
#EXTINF:-1,UK::BET
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7622.ts
#EXTINF:-1,UK::Bike
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7598.ts
#EXTINF:-1,UK::Blaze
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7597.ts
#EXTINF:-1,UK::Boomerang
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7596.ts
#EXTINF:-1,UK::Boxnation
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7634.ts
#EXTINF:-1,UK::BT SPORT 1
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7691.ts
#EXTINF:-1,UK::BT SPORT 2
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7690.ts
#EXTINF:-1,UK::BT SPORT 3
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7689.ts
#EXTINF:-1,UK::BT Sport Extra 1
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7629.ts
#EXTINF:-1,UK::BT Sport Extra 2
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7628.ts
#EXTINF:-1,UK::BT Sport Extra 3
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7627.ts
#EXTINF:-1,UK::BT Sport Extra 4
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7626.ts
#EXTINF:-1,UK::BT Sport Extra 5
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7625.ts
#EXTINF:-1,UK::BT Sport Extra 6
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7624.ts
#EXTINF:-1,UK::BT SPORTS 1 HD
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7615.ts
#EXTINF:-1,UK::BT SPORTS 2 HD
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7614.ts
#EXTINF:-1,UK::BT SPORTS 3 HD
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7613.ts
#EXTINF:-1,UK::BT Sports ESPN
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7688.ts
#EXTINF:-1,UK::Cartoon Network
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7646.ts
#EXTINF:-1,UK::Cartoon Network HD
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7719.ts
#EXTINF:-1,UK::Cartoonito
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7595.ts
#EXTINF:-1,UK::CBBC
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7594.ts
#EXTINF:-1,UK::Cbeebies HD
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7552.ts
#EXTINF:-1,UK::CBS Action
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7633.ts
#EXTINF:-1,UK::CBS Drama
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7743.ts
#EXTINF:-1,UK::CBS Reality
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7725.ts
#EXTINF:-1,UK::Challenge
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7742.ts
#EXTINF:-1,UK::Channel 4
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7632.ts
#EXTINF:-1,UK::Channel 5
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7675.ts
#EXTINF:-1,UK::Channel AKA
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7593.ts
#EXTINF:-1,UK::Chart Show TV
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7592.ts
#EXTINF:-1,UK::CHELSEA TV
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7661.ts
#EXTINF:-1,UK::CNBC
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7726.ts
#EXTINF:-1,UK::CNN HD
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7591.ts
#EXTINF:-1,UK::Comedy Central
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7727.ts
#EXTINF:-1,UK::ComedyXtra
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7728.ts
#EXTINF:-1,UK::Community
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7590.ts
#EXTINF:-1,UK::Crime & Investigation
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7641.ts
#EXTINF:-1,UK::Dave
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7729.ts
#EXTINF:-1,UK::Dave ja vu
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7589.ts
#EXTINF:-1,UK::Discovery Channel
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7621.ts
#EXTINF:-1,UK::Discovery History
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7639.ts
#EXTINF:-1,UK::Discovery Science
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7637.ts
#EXTINF:-1,UK::Discovery Shed
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7588.ts
#EXTINF:-1,UK::Discovery Turbo
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7636.ts
#EXTINF:-1,UK::Disney Channel
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7706.ts
#EXTINF:-1,UK::Disney Jr.
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7638.ts
#EXTINF:-1,UK::Disney XD
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7587.ts
#EXTINF:-1,UK::DMAX
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7640.ts
#EXTINF:-1,UK::Drama
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7741.ts
#EXTINF:-1,UK::E! Entertainment
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7645.ts
#EXTINF:-1,UK::E4
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7642.ts
#EXTINF:-1,UK::Eden
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7702.ts
#EXTINF:-1,UK::eir Sport 1
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7620.ts
#EXTINF:-1,UK::eir Sport 2
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7653.ts
#EXTINF:-1,UK::Eurosport 1
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7644.ts
#EXTINF:-1,UK::Eurosport 1 HD
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7602.ts
#EXTINF:-1,UK::Eurosport 2
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7643.ts
#EXTINF:-1,UK::Eurosport 2 HD
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7601.ts
#EXTINF:-1,UK::Film 4
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7730.ts
#EXTINF:-1,UK::FLAVA
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7586.ts
#EXTINF:-1,UK::Food Network
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7654.ts
#EXTINF:-1,UK::Forces TV
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7585.ts
#EXTINF:-1,UK::FOX
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7655.ts
#EXTINF:-1,UK::Fox News
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7740.ts
#EXTINF:-1,UK::GOLD
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7712.ts
#EXTINF:-1,UK::H2
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7584.ts
#EXTINF:-1,UK::History
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7583.ts
#EXTINF:-1,UK::Home
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7582.ts
#EXTINF:-1,UK::Home&Health
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7723.ts
#EXTINF:-1,UK::Horror Channel
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7731.ts
#EXTINF:-1,UK::Horse Country
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7581.ts
#EXTINF:-1,UK::Investigation Discovery
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7660.ts
#EXTINF:-1,UK::Irish TV
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7656.ts
#EXTINF:-1,UK::ITV 1
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7652.ts
#EXTINF:-1,UK::ITV 2
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7651.ts
#EXTINF:-1,UK::ITV 3
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7650.ts
#EXTINF:-1,UK::ITV 4
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7649.ts
#EXTINF:-1,UK::ITV BE
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7648.ts
#EXTINF:-1,UK::ITV Encore
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7647.ts
#EXTINF:-1,UK::Kix
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7580.ts
#EXTINF:-1,UK::Liverpool TV
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7657.ts
#EXTINF:-1,UK::Living UK
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7732.ts
#EXTINF:-1,UK::London Live
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7579.ts
#EXTINF:-1,UK::More4
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7668.ts
#EXTINF:-1,UK::Motors TV
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7665.ts
#EXTINF:-1,UK::Movies 24
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7667.ts
#EXTINF:-1,UK::Movies4men
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7721.ts
#EXTINF:-1,UK::MTV
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7659.ts
#EXTINF:-1,UK::MTV BASE
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7578.ts
#EXTINF:-1,UK::MTV CLASSIC
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7577.ts
#EXTINF:-1,UK::MTV DANCE
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7576.ts
#EXTINF:-1,UK::MTV Hits
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7658.ts
#EXTINF:-1,UK::MTV MUSIC
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7575.ts
#EXTINF:-1,UK::MTV ROCKS
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7574.ts
#EXTINF:-1,UK::MUTV
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7669.ts
#EXTINF:-1,UK::My 5
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7573.ts
#EXTINF:-1,UK::National Geographic
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7733.ts
#EXTINF:-1,UK::National Geographic Wild
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7663.ts
#EXTINF:-1,UK::Nick Jr
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7666.ts
#EXTINF:-1,UK::Nick Jr Too
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7664.ts
#EXTINF:-1,UK::Nickelodeon
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7670.ts
#EXTINF:-1,UK::Nicktoons
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7734.ts
#EXTINF:-1,UK::Nollywood Movies
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7662.ts
#EXTINF:-1,UK::Now 80's
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7572.ts
#EXTINF:-1,UK::Oireachtas
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7571.ts
#EXTINF:-1,UK::PBS America
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7724.ts
#EXTINF:-1,UK::Pick TV
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7674.ts
#EXTINF:-1,UK::POP
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7570.ts
#EXTINF:-1,UK::Premier Sports
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7673.ts
#EXTINF:-1,UK::Quest
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7671.ts
#EXTINF:-1,UK::Racing UK
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7672.ts
#EXTINF:-1,UK::Racing UK HD
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7751.ts
#EXTINF:-1,UK::Real Lives
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7683.ts
#EXTINF:-1,UK::Really
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7678.ts
#EXTINF:-1,UK::RTE 1
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7735.ts
#EXTINF:-1,UK::RTE 2
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7736.ts
#EXTINF:-1,UK::RTE jr
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7569.ts
#EXTINF:-1,UK::RTE News Now
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7568.ts
#EXTINF:-1,UK::S4C
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7567.ts
#EXTINF:-1,UK::Scuzz
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7566.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky 1
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7703.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky 2
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7687.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky Action
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7565.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky Arts
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7686.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky Atlantic
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7681.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky Box Office (ppv events only)
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7547.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky Living
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7722.ts
#EXTINF:-1,UK::SKY MOVIES ACTION
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7676.ts
#EXTINF:-1,UK::SKY MOVIES COMEDY
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7682.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky Movies Disney
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7718.ts
#EXTINF:-1,UK::SKY MOVIES DRAMA
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7616.ts
#EXTINF:-1,UK::SKY MOVIES FAMILY
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7677.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky Movies Greats
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7685.ts
#EXTINF:-1,UK::SKY MOVIES PREMIERE
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7679.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky Movies Sci-Fi&Horror
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7684.ts
#EXTINF:-1,UK::SKY MOVIES SELECT
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7680.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky Movies Showcase
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7564.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky Movies Thriller
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7705.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky News
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7737.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky News Arabia
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7563.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky Sport Mix HD
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7603.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky Sports Action
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7698.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky Sports Action HD
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7610.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky Sports Arena
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7695.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky Sports Arena HD
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7607.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky Sports Cricket
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7699.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky Sports Cricket HD
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7611.ts
#EXTINF:-1,UK::SKY SPORTS F1
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7701.ts
#EXTINF:-1,UK::SKY SPORTS F1 HD
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7605.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky Sports Football
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7694.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky Sports Football HD
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7606.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky Sports Golf
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7697.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky Sports Golf HD
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7609.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky Sports Main Event
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7700.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky Sports Main Event HD
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7612.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky Sports Mix
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7693.ts
#EXTINF:-1,UK::SKY SPORTS NEWS
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7692.ts
#EXTINF:-1,UK::SKY SPORTS NEWS HD
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7604.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky Sports Premier League
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7696.ts
#EXTINF:-1,UK::Sky Sports Premier League HD
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7608.ts
#EXTINF:-1,UK::Sony SAB
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7562.ts
#EXTINF:-1,UK::SONY SET MAX
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7720.ts
#EXTINF:-1,UK::Sony TV
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7704.ts
#EXTINF:-1,UK::Spike
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7711.ts
#EXTINF:-1,UK::Starz TV
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7561.ts
#EXTINF:-1,UK::STV
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7560.ts
#EXTINF:-1,UK::SyFy
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7707.ts
#EXTINF:-1,UK::TCM
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7738.ts
#EXTINF:-1,UK::TG4
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7708.ts
#EXTINF:-1,UK::The Vault
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7710.ts
#EXTINF:-1,UK::Tiny Pop
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7559.ts
#EXTINF:-1,UK::TLC
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7709.ts
#EXTINF:-1,UK::Travel Channel
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7558.ts
#EXTINF:-1,UK::Tru TV
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7618.ts
#EXTINF:-1,UK::True Crime
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7557.ts
#EXTINF:-1,UK::True Entertainment
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7717.ts
#EXTINF:-1,UK::True Movies
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7715.ts
#EXTINF:-1,UK::True Movies 2
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7635.ts
#EXTINF:-1,UK::TV3
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7631.ts
#EXTINF:-1,UK::Universal Channel
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7716.ts
#EXTINF:-1,UK::UTV
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7555.ts
#EXTINF:-1,UK::VH1
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7714.ts
#EXTINF:-1,UK::VH1 Classic
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7713.ts
#EXTINF:-1,UK::Viceland
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7554.ts
#EXTINF:-1,UK::Vintage TV
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7553.ts
#EXTINF:-1,UK::Watch
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7619.ts
#EXTINF:-1,UK::Yesterday
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7739.ts
#EXTINF:-1,UK::ZEE CINEMA
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7623.ts
#EXTINF:-1,UK::ZEE TV
http://213.32.6.176:8000/live/pierre/12345678/7617.ts
#EXTINF:-1,RTK1
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/482.ts
#EXTINF:-1,RTV 21
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/487.ts
#EXTINF:-1,KTV
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/483.ts
#EXTINF:-1,KLAN KOSOVA
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/496.ts
#EXTINF:-1,ALSAT M
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/485.ts
#EXTINF:-1,KLAN TV
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/350.ts
#EXTINF:-1,TOP CHANNEL
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/351.ts
#EXTINF:-1,VIZION PLUS
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/488.ts
#EXTINF:-1,RTK 3
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/632.ts
#EXTINF:-1,RTK 4
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/633.ts
#EXTINF:-1,TVSH
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/503.ts
#EXTINF:-1,RROKUM TV
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/519.ts
#EXTINF:-1,ERA TV
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/502.ts
#EXTINF:-1,RTV 21 M
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/486.ts
#EXTINF:-1,RTV 21 PLUS
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/499.ts
#EXTINF:-1,RTV 21MIX
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/640.ts
#EXTINF:-1,ATV 1
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/472.ts
#EXTINF:-1,IN  TV
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/626.ts
#EXTINF:-1,SHENJA TV
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/498.ts
#EXTINF:-1,MRT2 (MK)
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/622.ts
#EXTINF:-1,TRIBUNA TV
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/509.ts
#EXTINF:-1,KUTIA TV
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/571.ts
#EXTINF:-1,FOLK+
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/421.ts
#EXTINF:-1,BBF
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/358.ts
#EXTINF:-1,21 POPULLORE
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/504.ts
#EXTINF:-1,ON TV
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/362.ts
#EXTINF:-1,DASMA TV
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/495.ts
#EXTINF:-1,TV OPOJA
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/505.ts
#EXTINF:-1,MUSICAL
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/570.ts
#EXTINF:-1,A1 SHQIPTARE
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/572.ts
#EXTINF:-1,TV TETOVA
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/627.ts
#EXTINF:-1,FIRST  CHANNEL
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/644.ts
#EXTINF:-1,KAFENEJA JONE
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/667.ts
#EXTINF:-1,O SA MIRE
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/669.ts
#EXTINF:-1,Big Brodher 2
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/668.ts
#EXTINF:-1,MY MUSIC
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/646.ts
#EXTINF:-1,TURBO CHANNEL
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/659.ts
#EXTINF:-1,TV DUKAGJINI
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/645.ts
#EXTINF:-1,CUFO
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/473.ts
#EXTINF:-1,BANG BANG
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/365.ts
#EXTINF:-1,TRING TRING
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/490.ts
#EXTINF:-1,SOFIA HD
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/628.ts
#EXTINF:-1,A1 REPORT
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/559.ts
#EXTINF:-1,TEMA
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/574.ts
#EXTINF:-1,JUG TV
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/560.ts
#EXTINF:-1,JUNIOR
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/497.ts
#EXTINF:-1,TIP TV
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/500.ts
#EXTINF:-1,ALB HUMOR 1
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/661.ts
#EXTINF:-1,ALB HUMOR 2
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/660.ts
#EXTINF:-1,ALB UK
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/556.ts
#EXTINF:-1,ALB MOVIE UK
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/573.ts
#EXTINF:-1,PLUS HD
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/173.ts
#EXTINF:-1,SMILE
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/607.ts
#EXTINF:-1,KLAN PLUS
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/643.ts
#EXTINF:-1,JOLLY HD
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/356.ts
#EXTINF:-1,TRING 3+
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/608.ts
#EXTINF:-1,TRING SHQIP
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/511.ts
#EXTINF:-1,TRING SUPER
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/357.ts
#EXTINF:-1,TRING MAX
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/480.ts
#EXTINF:-1,TRING LIFE
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/501.ts
#EXTINF:-1,TRING FANTASY
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/474.ts
#EXTINF:-1,TRING COMEDY
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/481.ts
#EXTINF:-1,SKY 7 HD
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/491.ts
#EXTINF:-1,SKY STAR HD
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/492.ts
#EXTINF:-1,SKY NOVELA
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/520.ts
#EXTINF:-1,SKY MAX
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/479.ts
#EXTINF:-1,SKY DRAME
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/477.ts
#EXTINF:-1,SKY KOMEDI
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/476.ts
#EXTINF:-1,SKY AKSION
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/475.ts
#EXTINF:-1,FILM STINET
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/651.ts
#EXTINF:-1,FILM AUTOR
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/342.ts
#EXTINF:-1,FILM HITS
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/345.ts
#EXTINF:-1,FILM HITS +1
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/551.ts
#EXTINF:-1,FILM THRILLER
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/344.ts
#EXTINF:-1,FILM DRAME
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/343.ts
#EXTINF:-1,FILM KOMEDI
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/346.ts
#EXTINF:-1,FILM AKSION
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/341.ts
#EXTINF:-1,NJE HD
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/339.ts
#EXTINF:-1,Dy HD
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/340.ts
#EXTINF:-1,FILMA 24HD
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/639.ts
#EXTINF:-1,SHQIPTV FantasyHD
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/655.ts
#EXTINF:-1,SHQIPTV HORROR
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/652.ts
#EXTINF:-1,SHQIPTV KOMEDI
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/653.ts
#EXTINF:-1,SHQIPTV AKSION
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/654.ts
#EXTINF:-1,FILM GOLD
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/420.ts
#EXTINF:-1,FILM GOLD 1
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/634.ts
#EXTINF:-1,FILM GOLD 2
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/635.ts
#EXTINF:-1,FILM GOLD 3
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/636.ts
#EXTINF:-1,FILM GOLD 4
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/637.ts
#EXTINF:-1,K PREMIERE 1HD
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/629.ts
#EXTINF:-1,K PREMIERE 2HD
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/630.ts
#EXTINF:-1,K PREMIERE 3HD
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/631.ts
#EXTINF:-1,KINO KOMEDI HD
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/664.ts
#EXTINF:-1,KINO FAMILY HD
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/666.ts
#EXTINF:-1,KINO DRAME HD
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/665.ts
#EXTINF:-1,Kino Dark HD
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/638.ts
#EXTINF:-1,ALB AKSION
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/658.ts
#EXTINF:-1,T HD
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/467.ts
#EXTINF:-1,EXP SHKENCE
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/347.ts
#EXTINF:-1,TRING WORLD
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/489.ts
#EXTINF:-1,EXP NATYRA
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/348.ts
#EXTINF:-1,EXP HISTORI
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/349.ts
#EXTINF:-1,TRING HISTORI
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/494.ts
#EXTINF:-1,SKY SHKENCE
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/493.ts
#EXTINF:-1,TRAVEL CHANNEL
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/562.ts
#EXTINF:-1,LIVING
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/506.ts
#EXTINF:-1,==== SPORT ====
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/657.ts
#EXTINF:-1,SUPER SPORT 1
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/352.ts
#EXTINF:-1,SUPER SPORT 2
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/353.ts
#EXTINF:-1,SUPER SPORT 3
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/354.ts
#EXTINF:-1,SUPER SPORT 4
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/355.ts
#EXTINF:-1,SUPER SPORT 5
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/598.ts
#EXTINF:-1,SUPER SPORT 6
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/597.ts
#EXTINF:-1,SS KOSOVA 1
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/404.ts
#EXTINF:-1,SS KOSOVA 2
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/455.ts
#EXTINF:-1,K SPORT 1
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/478.ts
#EXTINF:-1,K SPORT 2
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/361.ts
#EXTINF:-1,K Sport 3
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/604.ts
#EXTINF:-1,K Sport 4
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/600.ts
#EXTINF:-1,TRINGSPORT NEWS
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/561.ts
#EXTINF:-1,TRING SPORT 1
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/359.ts
#EXTINF:-1,TRING SPORT 2
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/360.ts
#EXTINF:-1,EUROSPORT 1
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/508.ts
#EXTINF:-1,EUROSPORT 2
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/510.ts
#EXTINF:-1,SKYSPORT 1HD
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/458.ts
#EXTINF:-1,SKYSPORT 2HD
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/459.ts
#EXTINF:-1,SKYSPORT AUSTRIA
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/623.ts
#EXTINF:-1,SKY BUNDESLIGA 2
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/647.ts
#EXTINF:-1,SKY BUNDESLIGA 1
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/648.ts
#EXTINF:-1,ARENASPORT 1HD
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/438.ts
#EXTINF:-1,ARENA SPORT 2
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/439.ts
#EXTINF:-1,ARENA SPORT 3
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/440.ts
#EXTINF:-1,ARENA SPORT 4
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/441.ts
#EXTINF:-1,ARENASPORT 5
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/445.ts
#EXTINF:-1,SPORT KLUB 1
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/442.ts
#EXTINF:-1,SPORT KLUB 2
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/443.ts
#EXTINF:-1,SPORT KLUB 3
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/444.ts
#EXTINF:-1,FOX SPORTS 1
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/465.ts
#EXTINF:-1,FOX SPORTS 2
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/457.ts
#EXTINF:-1,FOX SPORTS 3
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/464.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS 1UK
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/471.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS 2UK
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/470.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS 3UK
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/469.ts
#EXTINF:-1,SKY SPORTS 4UK
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/656.ts
#EXTINF:-1,BEIN SPORT 1 HD
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/448.ts
#EXTINF:-1,BEIN SPORT 2 HD
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/449.ts
#EXTINF:-1,BEIN SPORT 3 HD
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/450.ts
#EXTINF:-1,BEIN SPORT 4 HD
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/451.ts
#EXTINF:-1,=== Kanale Gjermane ===
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/617.ts
#EXTINF:-1,DAS ERSTE
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/552.ts
#EXTINF:-1,ZDF
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/553.ts
#EXTINF:-1,N24 (DE)
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/616.ts
#EXTINF:-1,SPORT 1 (DE)
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/624.ts
#EXTINF:-1,VOX DE
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/513.ts
#EXTINF:-1,SAT 1 DE
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/514.ts
#EXTINF:-1,RTL 2 DE
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/515.ts
#EXTINF:-1,PRO 7 DE
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/517.ts
#EXTINF:-1,RTL DE
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/516.ts
#EXTINF:-1,KABEL1 DE
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/518.ts
#EXTINF:-1,KIKA (DE)
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/615.ts
#EXTINF:-1,SYFY DE
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/610.ts
#EXTINF:-1,SKY HITS DE
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/521.ts
#EXTINF:-1,SKY CINEMA DE
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/523.ts
#EXTINF:-1,SKY COMEDY DE
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/524.ts
#EXTINF:-1,SKY EMOTIONS DE
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/522.ts
#EXTINF:-1,DISCOVERY (DE)
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/612.ts
#EXTINF:-1,NATIONAL GEOGRAPHIC (DE)
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/613.ts
#EXTINF:-1,NATIONAL GEORAPHIC WILD HD (DE)
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/614.ts
#EXTINF:-1,SHOW (TR)
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/525.ts
#EXTINF:-1,ATV (TR)
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/587.ts
#EXTINF:-1,KANAL D  (TR)
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/609.ts
#EXTINF:-1,STAR (TR)
http://82.114.81.66:8000/live/Fusha/Fusha/611.ts
Next Post Previous Post